Informacje dla pracodawców

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwu danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Compass Public Relations s.c. K. Waligóra, A. Pawlikowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 64/223.
 2. Mogą się Państwo z nami skontaktować w siedzibie firmy, mailowo lub telefonicznie: Compass PR: biuro@compasspr.pl, 515315332. 
 3. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez Państwa w serwisie www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl oraz rejestracji na spotkania i e-spotkania organizowane w ramach projektu edukacyjnego „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”.
 4. Dane osobowe udostępnione do Pfizer Polska Sp. z o.o. będą wykorzystywane w celu przekazywania informacji edukacyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Dodatkowe informacje uzupełniające przedmiotową klauzulę w zakresie jakie Państwa dane będzie przetwarzał Pfizer znajdują się pod adresem: zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl/pracodawcy/klauzula-informacyjna-pfizer
 5. Do ww. celu Administratorzy gromadzą takie dane jak: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, numer telefonu oraz adres email.
 6. Dane przetwarzane są przez Administratorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych. Prawo to może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi poprzez adres sekretariat@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl
 8. Osoba, której dane dotyczą ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Aby wycofać zgodę prosimy przesłać maila na adres w sposób wskazany w pkt 2 w tytule wpisując „Wycofanie zgody”.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania (lub cofnięcia zgody) realizacja celu, w jakim dane zostały podane może nie być możliwa.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania Państwa zgody.
 11. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem i osobą, której dane dotyczą odbywać się będzie przede wszystkim w wersji elektronicznej, a Administrator nie ma wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, w konsekwencji czego Administrator informuje o możliwości przekazania tych danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej, co stanowi element konieczny do prawidłowej realizacji celów udostepnienia danych osobowych Administratorowi.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: